Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Sadnja kruške – razmak i podloga

Sadnja kruške – razmak i podloga

Sadnja kruške – razmak i podloga Sadnja Kruške i način sadnje zavise od više faktora. Posle završene pripreme zemljišta, a pre same sadnje voćaka, neophodno je izvršiti još nekoliko operacija. 1. Odrediti razmake sadnje. Razmaci sadnje su uslovljeni osobinama...
Vreme Zrenja Sadnice Kruške

Vreme Zrenja Sadnice Kruške

Vreme Zrenja Sadnice Kruške Vreme Zrenja Sadnice Kruške tačnije njenih plodova, kao i ostalih voćnih vrsta, biohemijski je proces u kome nastaju razne fizičke i hemijske promene. Pre svega, plodovi dostižu maksimalnu krupnoću i počnu da menjaju boju. Zelena boja...