Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Izbor lozne podloge

Izbor Lozne Podloge – Vinova loza se razmnožavala reznicama i uzgajala na sopstvenom korenu sve do kraja 19. veka kada je iz Severne Amerike u Evropu preneta zemljišna vaš filoksera, koja je u kratkom roku uništila zasade vinove loze. Prisustvo filoksere na tlu Evrope odnosno u Francuskoj registrovano je 1868. godine.

Danas je više od 80 odsto vinograda širom sveta podignuto sa loznim kalemovima pri čemu se vioka neke sorte V. vinifera kalemi na podlogu neke američke vrste roda Vitis ili na međuvrsne hibride vrsta roda Vitis, podseća stručnjak za vinogradarstvo Poljoprivredno stručne službe Srbije Vesna Vasić.

Većina loznih podloga koje se danas koriste su hibridi tri vrste: V. berlandieri, V. riparia i V. rupestris.

Za upotrebu loznih podloga filoksera nije jedini razlog, one se koriste i u područjima gde nje nema kao što su Čile ili Australija. Upotreba loznih podloga je postala obavezna, a sam izbor lozne podloge nije jednostavan i mora biti vrlo pažljiv s obzirom na činjenicu da se I. podloga nakon sadnje ne može menjati i eventualne greške napravljene u startu mogu nas pratiti tokom čitave proizvodnje.

Izbor lozne podloge podrazumeva da vodite računa o nekoliko opštih uslova kao što su:

otpornost l. podloge na filokseru i nematode;
otpornost l. podloge na sušu;
otpornost na kreč i zaslanjena zemljišta;
dobar afinitet između podloge i sorte;
sposobnost dobrog ožiljavanja reznica loznih podloga.

Lozne podloge se inače prema svom poreklu razvrstavaju u tri grupe:

Američke vrste l. podloga (podloge dobijene selekcijom u okviru pojedinih američkih vrsta);
Američko – američki hibridi (podloge dobijene međusobnim ukrštanjem pojedinih američkih vrsta);
Evropsko – američki hibridi (podloge dobijene ukrštanjem nekih sorti evropske plemenite loze i američkih vrsta).

Podloge svake grupe imaju određene specifičnosti i manje ili više utiču na ispoljavanje osobina nakalemljenih sorti vinove loze, pa je pravilan izbor podloge za određenu sortu u datim klimatsko zemljišnim uslovima od velikog značaja i garant je rentabilne proizvodnje grožđa visokog kvaliteta, napominje ovaj savetodavac.

Podsetimo, izbor lozne podloge podrazumeva da se selekcijom stvaraju čokoti veće rodnosti, boljeg kvaliteta grožđa, sa grozdovima koji nisu rasuti, a ni suviše zbijeni grožđem koje ranije sazreva i otporno je prema sivoj plesni i drugim bolestima.

 

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo lozne kalemove visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!