Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Vreme Zrenja Sadnice Kruške

Vreme Zrenja Sadnice Kruške tačnije njenih plodova, kao i ostalih voćnih vrsta, biohemijski je proces u kome nastaju razne fizičke i hemijske promene. Pre svega, plodovi dostižu maksimalnu krupnoću i počnu da menjaju boju. Zelena boja pokožice postepeno iščezava (zbog razlaganja hlorofila) i pojavljuju se druge boje karakteristične za određenu sortu. Žuta boja dolazi od karotina i ksantofila koji se kao kristali nalaze u hloroplastima. Na intenzitet žute boje takođe u velikoj meri utiče pored svetlosti, kiseonika i temperature, još i šećer. Crvena boja, palc, pripisuje se pigmentu antocijanu, koji se nalazi u čeličnom soku. I na količinu antocijana takođe utiču toplota, svetlost i kiseonik.

Za vreme zrenja sadnice kruške zapravo nastaje hidroliza skroba u šećer, s tim što se s povećanjem stepena zrelosti taj proces ubrzava i nastavlja u mnogih sorti krušaka i posle berbe. Pozne jesenje i zimske sorte krušaka sadrže skrob i posle berbe, sve dok ne dostignu tehnološku zrelost, odnosno zrelost za jelo. Prema tome, sa sazrevanjem plodova i smanjivanjem količine skroba povećava se ukupna količina šećera. Povećanje šećera se nastavlja i posle berbe — sve dok se ne završi hidroliza skroba. Takođe se sa sazrevanjem plodova smanjuje i ukupna količina kiseline i to smanjivanje se nastavlja i posle berbe. Isto tako se sa zrenjem smanjuju i taninske materije, dok se nasuprot njima povećavaju aromatične materije.

Na brzinu sazrevanja plodova iste sorte kruške utiče veliki broj činilaca, a u prvom redu: geografska širina, nadmorska visina, klima, ekspozicija terena, blizina velikih površina vode, zemljište, pravilna ishrana stabala, lisna površina i dr. U zavisnosti od ovih činilaca plodovi jedne iste sorte mogu da sazru ranije ili kasnije, često i za nekoliko nedelja. Radi ilustracije ovih navoda uzećemo za primer dva voćarska rejona — Čačak i Grocku, udaljena jedan od drugog u pravoj liniji svega 93 km, a u oba kruška odlično uspeva. U Grockoj i okolini, koja se nalazi na nadmorskoj visini oko 90 m i pored koje protiče Dunav sa svojom velikom vodenom površinom, sve rane letnje sorte krušaka sazrevaju za 8—10 dana ranije nego u Cačku i njegovoj okolini, koji se nalaze na nadmorskoj visini od 245 m, okružen planinama Jelicom, Ovčarom, Kablarom i Vujnom.

Postoje dva stepena zrelosti plodova: botanička (fiziološka) i tehnološka (konzumna, potpuna) zrelost. Plodovi kruške u botaničkoj zrelosti dostižu maksimalnu krupnoću i prestaje priticaj hranljivih materija u njih. U tom stepenu zrelosti semenke su potpuno razvijene, dobiju mrkocrnu boju i sposobne su za klijanje posle određenog broja dana stratifikovanja i čuvanja na niskoj temperaturi. Plodovi u tehnološkoj zrelosti postižu najbolji ukus i aromu, pa su stoga u toj zrelosti najpogodniji za jelo, ali su zbog mekoće manje podesni za transportovanje.

Vreme zrenja sadnice kruške – vreme dozrevanja pojedinih sorti sadnice kruške i podloga:

Junska Lepotica Dunja MA Krajem juna
Butira Divlja kruška Krajem jula
Santa Marija Posrednik, Sejanac divlje kruške Sredinom avgusta
Kaluđerka Dunja MA Sredinom septembra
Abbate Fetel Dunja MA Krajem avgust
Boskova Bočica Dunja MA Polovina septembra
Lubeničarka Dunja MA Sredninom avgusta
Karmen BA-29 Sredina avgusta
Viljamovka Posrednik, Sejanac divlje kruške Krajem avgusta
Konferans M9; MM-106 Krajem septembra
Kiferov sejanac Divlja kruska Sredina septembra
Krasanka Dunaj MA I BA-29 Početak oktobra
Karamanka Dunja MA Druga polovina avgusta
Turandot Dunja BA-29 Početak jula

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!