Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Zaštita Jabuke

Zaštita Jabuke na području Srbije – Na području Srbije, zasadi jabuka se, u zavisnosti od sorti i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja: u pojedinim područjima je cvetanje tek započelo, dok je u drugim delovima jabuka u fazi punog cvetanja.

U svetskoj voćarskoj proizvodnji jabuka zauzima vrlo značajno mesto zbog njene široke adaptivne sposobnosti tako da se ona manje više gaji na svim kontinentima. Čovek je od davnina koristio plod jabuke kao hranu i osvežavajiće sredstvo koji se troši tokom cele godine. U Srbiji jabuka se gaji na preko 18.000 ha što u ekstenzivnim što u intenzivnim zasadima sa godišnjom proizvodnjom od preko 600.000 t. Najvećim delom ova proizvodnja završava na prostorima Ruske federacije,manjim delom u Evropskoj uniji, a deo proizvodnje svakako završava i na domaćem tržištu. Potrošnja jabuke kod nas po glavi stanovnika je izuzetno niska u poređenju sa nekim evropskim zemljama.

Jabuku napada veliki  broj bolesti i štetočina međiu kojima su najznačajnije čađava pegavost lista i krastavost plodova (Venturia inaequalis) i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotrcha).

Najavljeni višednevni kišni period od početka sledeće nedelje, uz prisutnu osetljivu fenofazu jabuke, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije cveta prouzrokovačem bekteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Za zaštitu jabuka od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća, pred najavljene padavine se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama, kao što je na primer:

• Funguran OH u koncentraciji 0,05-0,06%.

Takođe, najavljene padavine mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarivanje primarne infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Za zaštitu jabuka od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, proizvođačima se preporučuje sledeća kombinacija fungicida:
• Zignal ili Niveral ili Kardinal ili Gatro 500 SC (fluazinam) 0,6-0,75 l/ha
+
• Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol) u količini 1,2 l/ha.

Navedena kombinacija fungicida delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) .

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača i konsultovati stručno lice.
Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Izvor: pssvrbas.rs

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!