Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Vreme Zrenja Sadnice Dunje

Vreme Zrenja Sadnice Dunje

Vreme Zrenja Sadnice Dunje i Razmak sadnje Vreme zrenja sadnice dunje i berba dunje najčešće se određuje po boji pokožice i lakoći odvajanja plodova od grana. Međutim može se odrediti na osnovu broja dana od punog cvetanja do tehnološke zrelosti ploda, kao i lakoće...