Ljubava bb, Kruševac

(+381) 063 70 33 678

Vreme Zrenja Sadnice Dunje

Vreme Zrenja Sadnice Dunje

Vreme Zrenja Sadnice Dunje i Razmak sadnje Vreme zrenja sadnice dunje i berba dunje najčešće se određuje po boji pokožice i lakoći odvajanja plodova od grana. Međutim može se odrediti na osnovu broja dana od punog cvetanja do tehnološke zrelosti ploda, kao i lakoće...