Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

REZIDBA ŠLJIVE U RODU – OSNOVNI PRINCIPI

Rezidba Šljive – O uzgoju šljive u Srbiji I o njenoj zastupljenosti kod nas smo već pričali, tako da ćemo se sada fokusirati samo na savete koji se tiču rezidbe ove voćne vrste I to iskljućivo, kada se radi o rezidbi šljive kada se nalazi u rodu.

Da bi se obezbedila ravnoteža između generativnog I vegetativnog potencijala neophodna mera za sprovođenje je rezidba šljive. Time se pospešuje I uspostavlja povoljna fitoklima stabala šljiva. Takođe, rezidbom utičemo na povoljan prirast mladara, na redovnu, obilnu I dugotrajnu rodnost, što je I cilj svih mera, pa time I na visok kvalitet plodova.

Rezidba Šljive i Šta je bitno kod rezidbe:

Ukloniti nerodne ramene, a to su skeletne grane, kao I poluskeletne, polomljene, suve, stare, bolesne, vodopije, zatim grane koje se ukrštaju, one koje su suviše rodne, nepotrebne letoraste, izdanke podloge I sve druge nekorisne, takozvane, potrošače hranljivih materija.

Na početku, najbitnije je obrazovanje krune stabala. Kada se taj posao odradi, rezidbu treba svesti na najmanju moguću meru (prvenstveno proređivanje grana), da se ne bi remetio period kada šljiva treba da stupi u period pune rodnosti.

Rezidba šljive se obavlja drugačije u zavisnosti od sorte šljive, jer I svaka sorta ima drugačije formiranu krunu.

Tako kada su u pitanju sorte Stenli i većina Čačanskih sorti koje obrazuju retke krune kao i dobro osvetljeno i dugovečno obrastajuće drvo, rezidba se sastoji u prevođenju skeletnih i poluskeletnih grana na slabije bujne letoraste i u proređivanju i postepenom podmlađivanju kratkog rodnog drveta. Rod donose uglavnom na kratkim rodnim grančicama.

Na sortama koje daju gustu i nedovoljno osvetljenu krunu, kao što je slučaj sa Požegačom, treba proređivati skeletne i poluskeletne grane. Obrastajuće rodno drvo treba da bude mnogo jače nego kod sorti iz prethodne grupe. Rezidba treba da obezbedi dobro osvetljavanje svih delova krune i da spreči premeštanje rodnog drveta ka obodu i periferiji krune. Rezidba se svodi na proređivanje grana kao i stalno obnavljanje i podmlađivanje rodnog drveta.

Bitan faktor, kada je u pitanju rezidba šljive, je i namena plodova šljive I od tog faktora zavisi I intenzitet rezidbe. U slučaju kada su plodovi namenjeni za stonu upotrebu rezidba treba da je oštrija. Takođe, za sušenje je poželjno da plodovi budu krupniji, I tada se pristupa oštrijoj rezidbi.
Rezidba može da se izvodi ručno I mehanizovano. Mehanizovanom rezidbom dobija se na brzini izvođenja radova, ali se gubi na kvalitetu, jer se I dalje smatra da je kvalitet ručne rezidbe znatno bolji od mehanizovane. U visini prinosa nema veće razlike.

REZIDBA ŠLJIVE U CILJU PODMLAĐIVANJA STABLA

Osnovni cilj podmlađivanja je da se rezidbom uklone stari i dotrajali delovi krune i suvišne ramene grane, da se obnovi kruna i da se podstakne porast mladara i novog rodnog drveta.

Ovu meru je moguće uspešno izvesti jedino ako stabla šljive nisu starija od 12 do 15 godina, ako su sadnice na bujnoj podlozi, ako je voćnjak zasađen na dubokom I plodnom zemljištu, ako su vegetativni organi šljive zdravi I ako se ispoštuje princip nege koji se sprovodi nakon ove mere. I jedino ako se sve ispoštuje od navedenog ona će biti uspešna.

Ovu meru treba sprovesti u toku zimskog mirovanja. Vođicu i ramene grane treba pri podmlađivanju skratiti do neke pogodne bočne grane, koja će preuzeti ulogu produžnice. Prečnik presečenih grana ne sme da bude veći od 10 cm. Umereno bujne bočne grane na vrhovima skraćenih ramenih grana i vođice treba da posluže za obnovu skeleta krune. Mladari koji se razviju iz skraćenih grana treba delom ostaviti da slobodno rastu, delom skratiti, delom odstraniti, a delom poviti.


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!