Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

PROTIVGRADNE MREŽE U VOĆARSTVU

Osnovna uloga protivgradnih mreža je da zaštiti voćnjak od uticaja leda, a takođe im se uloga ogleda I u smanjenju oštećenja od žegotina pri visokim temperaturama. Procenjuje se da je za ovo potrebno uložiti oko vrednosti jednogodišnjeg prinosa u punoj berbi, tako da investicija nije mala. Ali sve kalkulacije pokazuju da se investicija u protivgradne mreže isplati već posle prvog ili drugog ozbiljnijeg grada.  Takođe treba znati da oštećenja od grada, pored toga što oštećuju biljku, nanose štetu na prinosu i za narednu godinu za oko 50%. Najbolje je mrežu postaviti pre sadnje da bi se sprečilo oštećenje mladih biljaka

U svim regionima u kojima se često javlja grad, zaštita voćnjaka protivgradnim mrežama se smatra najefikasnijom zaštitom od grada. Postojeći osnovni sistem protivgradne zaštite ne umanjuje potrebu za instaliranjem protivgradnih mreža, jer i male čestice grada mogu da utiču na kvalitet roda I  smanje kvalitet proizvodnje. Protivgradne mreže na voćnjacima i vinogradima dopunjuju sistem zaštite od elementarnih nepogoda.

 Protivgradna mreža je skupa investicija i za nju se uglavnom opredeljuju vlasnici čiji prinosi su visoko kvalitetni I imaju prinose u plodovima koji imaju visoku cenu. Samo tako ona ima ekonomskog opravdanja.

Potrebno je da se ova mreža instalira kod intenzivnih zasada jabuke, kruške, breskve kao i kod vinove loze.

Treba znati da je sistem protivgradnih mreža složen I on  se projektuje za svaki voćnjak i parcelu posebno, uvažavajući I uzimajući u obzir sve specifičnosti terena i samih zasada. Pravo vreme za izbor Sistema je odmah posle izbora sistema gajenja. Sastoji se od mreže  koja mehanički štiti useve od grada. U zimskom periodu mreža je skupljena i pričvršćuje se za sajle koje se nalaze iznad svakog reda. U proleće, mreže se šire i spajaju kopčama. Spajanje se vrši tačkasto tako da između spojnih mesta ostaju prorezi kroz koje može da se slije grad.

Sistem protivgradnih mreža sastoji se od:

STUBOVA

Stubovi mogu biti drveni ili betonski. Minimalna dužina stubova u redu je 4 m, a za čeone i bočne 4,5 m. Naravno da visinu stubova diktiraju visine stabala zatim međuredno rastojanje i visina mehanizacije koja će se koristiti. Betonski stubovi se rade od prenapregnutog betona, što ga čini dovoljno čvrstim da može da primi opterećenje od grada. Ovi stubovi su dugovečni, mogu se seliti na drugu lokaciju, ali su i dosta teški. Betonski stub nema elastičnost pa postoji mogućnost lomljenja. Beton je provodnik toplote, pa je leti topliji, a zimi hladniji od zemljišta u koje je pobijen. Dimenzije betonskog stuba su 9 x 9,5cm. Drveni stubovi su lakši, elastični su i ne dolazi do potapanja. Izrađuju se od drveta bogatog smolama kao što je jela, smrča ili bor. Najbolje mehaničke karakteristike ima stub od ruske breze koji ima garanciju čak do 40 godina i može se koristiti u dva zasada. Potrebno je da se drvo dobro osuši, a zatim da se impregnira smolama na bazi bakra, tako da u njegovim porama ne mogu da prezime gljive ili larve insekata. Ovaj sistem je jeftiniji od sistema sa betonskim stubovima od 10 do 15% jer je potrebno manje prateće opreme. Drveni stub se lepše uklapa u ambijent voćnjaka. Nedostatak drvenih stubova je u tome što je njihov vek jednak veku zasada odnosno ne može da se seli. Prečnik drvenog stuba je 10cm. Dubina utiskivanja u zemlju zavisi od vrste zemlje ali minimalna je 0,5 m za unutrašnje, a za čeone i bočne 0,7 m. Rastojanje između stubova je do 10 m. Montaža stubova se vrši posebnim hidrauličkim mašinama, a može se vršiti i ručno otvaranje rupa.

 MREŽE

Protivgradna mreža je izrađena od polietilenskih niti (HDPE) otpornih na dejstvo sunčeve svetlosti, odnosno UV je stabilizirana. Debljina vlakana definiše vek trajanja  i kreće se od 0,28 do 0,32 mm. Mreža se tkaje ili plete i bitno je da niti ne mogu biti pomerane i da naprave rupu. Veličina otvora je 2,8-2,9 x 8,0-9,0 mm i bitno je da i najsitnija zrna ne mogu proći kroz nju. Takođe jedan od pokazatelja kvaliteta mreže je težina po kvadratnom metru i kreće se od 30 do 90 g/m. Na mestima na kojima se javlja najveće opterećenje, a to su ivice i sredina mreže na kojima je u dodiru sa sajlama i kopčama postavljaju se posebna pojačanja. Mreža može biti izrađena u raznim bojama. Od boje mreže zavisi količina svetlosti koju mreža zadržava. Najviše svetlosti zadržava crna, a najmanje bela boja. Smatra se da je bela boja veoma vidljiva i da se ne uklapa u pejzaž. Znači pored zaštite od grada mreža ima značajnu ulogu za senčenja. – Razni oblici protivgradne mreže – Ispod mreže dolazi do blagog ublažavanja temperaturnih ekstrema. Ukoliko je napolju 30°C, ispod mreže je temperatura niža za 2 do 3°C. Takođe, za slučaj niskih temperatura, one će ispod mreže biti za 2 – 3°C viša. Ovakva blaga zasenčenost ublažava i pojavu ožegotina. Protivgradne mreže mogu da prouzrokuju: – smanjenje intenziteta i trajanja fotosintetski aktivnog zračenja za 12 do 17 %, – povećanje relativne vlažnosti vazduha 10 – 15 %, – smanjenje brzine vetra i do 50 %, – smanjenje temperature vazduha do 3 °C tokom dana i bez primetne zaštite od mraza i – smanjenje ožegotina. Sistem protivgradnih mreža je glomazan, ali siguran sistem kojim se lako rukuje i koji ne zahteva posebno održavanje. Svi poslovi na održavanju koji se moraju obaviti treba da se završe do pojave snega. Ne preporučuje se postavljanje mreže u aktivan položaj pre završenog cvetanja, posebno kod jabuke i kruške, kako se ne bi umanjilo oprašivanje.

KAPE ZA STUBOVE

Na sam vrh stuba postavljaju se kape koje služe za fiksiranje uzdužne i poprečne žice i protivgradne mreže. Rade se od polietilena otpornog na niske temperature, UV stabilizirane kako bi imale dug vek trajanja. Poželjno je da budu dugačke kako bi štitile mrežu od oštećenja.

SAJLI, ANKERA, SPOJNICA, KOPČE ZA MREŽE i druge sitne opreme.

VRSTE SITEMA PROTIVGRADNIH MREŽA

Postoje dve vrste Sistema protivgradnih mreža I razlikuju se od položaja krova sistema. Postoje sistemi sa ravnim i kosim krovom. Koji sistem će se primeniti zavisi od konkretnih uslova u voćnjaku.

Postoje jo tri osnovna Sistema protivgradnih mreža, I to su:

  • Klasični
  • Standardni
  • Elastični sistem

Klasični sistem

– Ovaj  sistem karakteriše kosi krov i pogodan je za područja sa velikim količinama grada. Primenjuje se u voćnjacima sa visokim stablima I velikim međurednim rastojanjem. Mreža je u ovom sistemu pod nagibom, sajle se nalaze ispod mreža, dok se slivanje dešava u međurednom prostoru. Karakteristično za ovaj system je da je mreža I duža I šira nego što je slučaj kod ostalih Sistema, što za negativnu stranu daje otežani rad kod rolanja u zimskom periodu. Ono što poskupljuje ovaj sistem jesu stubovi, jer ovaj sistem zahteva stubove u dužini od preko 5m.

Standardni sistem

 – Ovo je najzastupljeniji sistem protivgradnih mreža koji se javlja I njega karakteriše mreža koja se postavlja horizontalno. On je najpogodniji u zasadima jabuke I kruške, jer se tu javljaju manji razmaci između redova.

Fiksiranje je postignuto poprečnim žicama postavljenim na najvišoj tački stuba. Tako se ispod mreže dobija veliki međuprostor pa je samim tim I  obavljanje uobičajenih poslova za negu voćnjaka nesmetano. Kod ovog sistema troškovi montiranja I materijala su manji, tako da je ovo jeftiniji sistem protivgradnih sistema od klasičnog.

Elastični sistem

 – On se primenjuje u voćnjacima sa visokim stablima I velikim međurednim prostorom. Najlakši je za montažu. Kod ovog sistema moguće je propadanje leda između dve mreže u međuredni prostor čime se izbegava eventualno oštećenje usled zadržavanja leda. Noseći stubovi su znatno kraći, a na ivicama mreže su elastične trake za učvršćivanje. Ove trake povremeno moraju da se menjaju. Ovaj sistem daje nešto veću zasenčenost od ostalih, što treba imati u vidu prilikom izbora.

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!