Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

PRAVILNA PRIPREMA LOZNIH KALEMOVA ZA SADNJU

Gajenje vinove loze i proizvodnja vina u našoj zemlji imaju veoma dugu tradiciju. Osamdesetih godina Srbija je imala oko 100.000 hektara pod vinogradima i izvozila je vina u vrednosti od preko 50 miliona dolara. Međutim tokom devedesetih godina, kada smo kao zemlja bili izloženi atipičnim procesima i vinogradarstvo je kao i druge oblasti doživelo krah. Poslednjih godina, možemo reći da se vinogradarstvo vraća na staze uspeha, i to pre svega zahvaljujući snažnoj kampanji ministarstva poljoprivrede koje podstiče investicije u ovu oblast. 

Prvo I osnovno I izuzetno značajno prilikom sadnje vinove loze jeste način na koji se pristupa loznim kalemovima I kako se vrši njohova priprema.

Za sadnju se mora upotrebiti samo visoko kvalitetan materijal, to znači da zadovoljava sve

kriterijume:

  1. anatomsko-morfološke,
  2. fiziološke,
  3. genetske i zdravstvene, odnosno lozni sadni material koga prati i odgovarajuća dokumentacija:

– deklaracija o kvalitetu sadnog materijala,

 – sertifikat o autentičnosti i čistoti sorte i

 – uverenje o zdravstvenom stanju.

Posle izvršenog pregleda i odabiranja kalemova za sadnju, pristupa se neposrednoj pripremi kalemova za sadnju.

Vreme od iznošenja loznih kalemova do njihove sadnje treba da bude što kraće. Priprema sadnog materijala pred sadnju obuhvata:

  1. pregled i odbacivanje sadnica koje ne odgovaraju postavljenim kriterijumima,
  2. prekraćivanje lastara na 1-2 okca,
  3. prekraćivanje svih korenova na 10-12 cm.

Priprema kalemova treba da se izvodi na zaštićenom mestu, kako kalemovi ne bi bili izloženi isušivanju od sunca ili vetra, treba ih održavati u vlažnom stanju kvašenjem ili provizornim trapljenjem u vlažnom pesku. Pripremljeni kalemovi moraju se zasaditi za 2-3 dana.

Vreme sadnje

  • U našim klimatskim uslovima lozne kalemove sade u toku zimskog mirovanja, najčešće početkom proleća ili u jesen. Najbolje je da se obavi tokom marta meseca, odnosno čim se zemljište prosuši i zagreje.

Dubina sadnje

  • Dubina sadnje vinove loze zavisi od reljefa i klime. U načelu lozne kalemove treba saditi tako da spojno mesto na loznom kalemu bude u nivou površine zemlje. Na nagnutim terenima usled erozije na gornjim delovima parcele dolazi do spiranja a na niţim do zatrpavanja. Na višim mestima spojna mesta postaju ogoljena a na nižim zatrpana. Da bi se to ublažilo na višim delovima kalemovi se sade tako da budu 3-4 cm ispod, a na nižim delovima 3-4 cm iznad površine zemlje. Dubina sadnje kalemova iznosi 35- 40 cm.

Oblik i dimenzije jamića

  • Najjednostavniji način kopanja jamića za sadnju je ručno pomoću ašova i može imati trouglast ili pravougaoni oblik. Dubina jamića treba da bude 5-10 cm duţa od dužine korenovog stabla sadnog materijala. Druga dimenzija jamića – širina odnosno prečnik treba da bude oko 40 cm. Mesta za kopanje jamića obeležavaju se kočićima prilikom razmeravanja redova I sadnih mesta u okviru organizacije teritorije.

Tehnika sadnje loznih kalemova

  • Sadnja vinove loze u jamiće najstariji je i još uvek veoma prisutan način sadnje vinove loze. Kopanje jamića treba izvoditi sa dinamikom sadnje kalemova kako iskopani jamići ne bi stajali duže vreme otvoreni i bili izloženi isušivanju. Preporučljivo je da se kalemovi koji su duže čuvani, drže potopljeni u vodi do iznad spojnog mesta do 24 časa pre sadnje. Pored toga pre nego što se kalem posadi radi boljeg prijema, preporučljivo je da se žile umaču u rastor bakarnog preparata radi dezinfekcije a nakon toga u žitku smešu goveđe balege i glinovite zemlje. Pripremljeni kalemovi prvo se raznesu i stavljaju u iskopane jamiće, ali nije preporučljivo da se svi kalemovi od jednom raznesu. Pošto se kalemovi raznesu i postave u jamiće sadnja se obavlja po sledećem redosledu: Kalem se privremeno izvadi iz jamića. Na dno jamića se najpre ubaci sloj od 5-6 cm. trošne, plodne i umereno vlažne zemlje, od čega se sačini blagi humić. Zatim se bazalni deo Kalema stavlja na vrh humke a rukama rasporede žile tako da zauzmu simetričan radijalan raspored kako bi zahvatile sve strane jamića. Spojno mesto treba da bude 2-3 cm. iznad zemljine površine naslonjeno na marker koji je postavljen za obeležavanje mesta za sađenje. Korenov sistem treba da zauzme polukruţan položaj. Zemlja se u jamić vraća obrnutim redom. Posle postavljanja kalema u jamić, preko žila se nabaca sloj trošne, plodne i umereno vlažne zemlje, visine 15-20 cm. Nakon toga dodaje se mešavina pregorelog stajskog đubriva 4-5 kg i sitne zemlje. Onda pristupamomblagom sabijanju zemlje radi izbacivanja vazduha I zalivanju sa 3-5 lit. vode po jamiću. Posle toga a pre, potpunog zatrpavanja jamića dodaje se oko 150 gr. kompleksnog mineralnog đubriva NPK u formulaciji sam većim sadržajem fosfora i kalijuma. Obavezno je da se izvrši dezinfekcija zemljišta protiv insekata koji mogu da oštete ili unište mlade lastare. Sredstvo se rastura oko spojnog mesta u krug, tako da krug sa zaštitnim sredstvima bude prečnika 20-25 cm. Pošto se jamić popuni pristupa se obrazovanju humke od zemlje.

Uloga humke je:

– da kalem i spojno mesto sačuva od isušivanja,

– da kalem sačuva od mehaničkih povreda,

– da mladi lastar sačuva od lomljenja i pripeke,

– da nežne delove lastara sačuva od napada štetočina i

– da štiti kalem od poznog prolećnog mraza, grada i dr.

Pre obrazovanja humke treba postaviti odgovarajuće kolje kao naslon mladoj lozi. Humka se obrazuje na sledeći način:

– Motikom se navuče sitna, umereno vlaţna zemlja kojom se pokrije nadzemni deo kalema. Da bi zemlja bila što sitnija, moţe se i rukom usitniti.

– Visina humke zavisi od tipa zemljišta. Na peskovitom I lako propusnom zemljištu je 10 do 12 cm; dok na težim, vlažnim i smoničavim zemljištima visina humke je 6 do 8 cm.

– Visina sloja zemlje u humci računa se od najvišeg okca na lastaru kalema.

– Krajnje oblikovanje humke obavlja se ručno. Obrazovanjem humke završeni su svi postupci oko sadnje

ožiljenih kalemova vinove loze.

 

Izvor: PSSS

          Mr Nebojša Mladenović Dipl. inţ. poljoprivrede Smer – voćarstvo i vinogradarstvo

Pronađite sadnice vinove loze koje Vam odgovaraju i mi ćemo Vam ih poslati na kućnu adresu.Planiranje Vašeg savršenog voćnjaka ili vinograda počinje u našem rasadniku jer za Vas imamo sve na jednom mestu !!!

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!