Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

NEGA MLADOG VINOGRADA – U PRVOJ GODINI

Nega Mladog Vinograda – Odmah nakon sadnje, mladim kalemovima je potrebno pokloniti punu pažnju I negu, kako bi se novozasađeni vinograd formirao. Ta nega se ogleda u vidu nekoliko bitnih agrotehničkih mera koje se trebaju sprovesti upravo u prvoj godini nakon sadnje.

Kako bi se obezbedili dobri uslovi za uspešno primanje zasađenih kalemova, u prvoj godini  posle sadnje se treba preduzeti nekoliko bitnih agrotehničkih mera:

  • Obrada i održavanje zemljišta
  • Nega mladih čokota
  • Zaštita mladog vinograda
  • Popunjavanje praznih mesta
  • Rezidba mladih čokota
  • Zagrtanje čokota

Pre svega, neophodno je uraditi površinsku obradu zemljišta , jer je tokom kopanja jamića I sadnje vinove loze zemlja ugažena. Ako je sadnja vršena u jesen ili u toku zime, kada vremenski uslovi dozvole I stanje zemljišta, obradi se pristupa krajem zime ili rano u proleće. Ako je pak sadnja izvršena u proleće, obradi se pristupa odmah posle sadnjeili u samom toku sadnje ako se obavlja na većim površinama. I to se obavlja plitka obrada zemljišta. Takvom obradom, odmah nakon sadnje, se zemljišni površinski sloj rastresa, sitni, razbija se pokorica na humkama I uništavaju korovske biljke. Prostor u redu, oko posađenih kalemova se održava ručno korišćenjem motika.Do kraja vegetacije neophodno uraditi nekoliko plitkih obrada, najčešće 4-6, a to zavisi i od količine padavina, intenziteta pojave korova i drugih faktora.

Sve ovo se radi, da bi se omogućilo nesmetano izbijanje lastara kroz humku.

Redovna je pojava da se na plemci ispod humke, pod povoljnim uslovima, pojavljuju koreni (brandusi). Oni se moraju ukloniti. Zbog toga se humka u junu privremeno rastura. Da se nežni delovi mladara, koji su dotle bili pod zemljom, ne bi dugo izlagali vetru, visokoj temperaturi i suncu, potrebno je rasturati jednu po jednu humku. Čim se jedna humka rasturi, saseku se koreni na plemci i lastari na loznoj podlozi. Humka se ponovo namesti, pa se tek onda ruši sledeća.

Postupak rasturanja humke potrebno je drugi put ponoviti sredinom leta, takođe kao uzročnik uništavanja korena na plemci. U slučaju pojave kišnog leta, humka se može rasturati I sredinom jula meseca. Za razliku od prvog puta, humka se ne namešta ponovo, , već se samo zemlja poravna.

Sledeća mera, nega mladog vinograda, se obavlja kada lastari dostignu veličinu od 5 do 10cm I kada se završi mogućnost pojave poznih prolećnih mrazeva. Tada se pristupa proređivanju lastara ako ih je previse.

Nega mladih čokota sastoji se od primene mera, zelene rezidbe, vezivanja lastara, zaštite listova i lastara od bolesti. Od mera zelene rezidbe primenjuje se lačenje, odnosno uklanjanje suvišnih lastara. U prvoj godini neguju se, najčešće dva lastara, a ukoliko izbije veći broj lastara oni se uklanjaju lačenjem u vreme kada dostignu dužinu 20 do 30cm. Ostavljeni lastari se tokom godine privezuju za postavljeno kolje i to nakon svakih 20-30 cm porasta. Tako lastari dobijaju uspravan položaj, brže rastu, lakša je njihova zaštita i održavanje prostora oko čokota.

Potrebno je na svakom čokotu ostaviti od 1 do 3 lastara. . Kada se pristupa stvaranju uzgojnog oblika čokota tek u proleće treće godine što je i najčešći slučaj, onda se u vegetaciji prve godine mogu ostaviti na svakom čokotu dva pa čak i tri lastara.

Prašenjem, kao agrotehničkom merom se tokom vegetacije, plitkom obradom uništava pokorica I korovi, radi čuvanja vlage u zemljištu. Broj prašenja zavisi od klimatskih uslova i tipa zemljišta – od uslova za pojavu pokorice i korova.

U jesen posle opadanja lišća popunjavaju se prazna mesta u vinogradu i svaki čokot zagrne zemljom radi zaštite od zimskih mrazeva, i to gde god se temperatura tokom zime spušta na -10 o C i niže.

Izvestan broj posađenih kalemova, iz različitih razloga, tokom godine može da se osuši. Zato takva sadna mesta treba markirati i popuniti. To se radi u jesen ili u proleće naredne godine. Nakon popunjavanja praznih mesta novoposađeni kalemovi se zagrću slojem trošne zemlje u vidu humke. Očekivano je da se u prvoj godini pojavi 5 do 10 praznih mesta koje treba popuniti.

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!