Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

KVALITET SADNICA ZA PODIZANJE ZASADA

Kvalitet sadnica – Uspešna proizvodnja voća ne može se zameniti bez kvalitetnog sadnog materijala. Kvalitetni sud je određen Pravilnikom o kvalitetu sadnog materijala. Kvalitetna Sadnica treba da se potiče iz registrovanog rasadnika, da bi bila čistoća i zdravstvena zaštita ispravnost Sadržaji garantovani odobravajući dokumenti i da je vizuelni kvalitet Sadnice u skladu sa pravilnikom o kvalitetu sadnog materijala. Proizvodnja jednog materija za visokointenzivne zasade jabuka podrazumeva visoko kalemljenje (15–20 cm od zemlje) i Sadnice koje su dobro obrazle umereno bujnim letorastima ili prevremenim grančicama. Ako se sada nalaze ove sudnice, spoitno mesto treba da bude 10 cm iznad zemlje.

Utvrđeno je da su voćke za 30% slabijeg kvaliteta ako se kaleme i sadovi na svaki način. Nisko kalemljenje ima često za posledicu da spojno mesto bude zatrpano sa zemljom ili u neposrednim kontaktom sa zemljom, što kasnije može uticati na pojačanu aktivnost. U drugoj godine zasada podignutog ovog zdanja može se dobiti 15–25 t / ha plodova.

Kvalitet voćnih zajednica određen je zdravstvenim stanjem, kvalitetnim srastanjem spojnog mesta, razvijenog korenovog sistema i nadzemnog dela i starešnjice Sadnice.
Voćne sudnice treba da budu zdravlje. Spojno mesto treba da je dobro sraslo. Stablo treba da je pravo, glasko, neozleđeno od grada i sa potpuno zaraslim presecima ako su pinsrane bujnije grančice. Debljina sadnice nije toliko značajna kao razvijenost korenovog sistema.
Razvijen i zdrav koren sistem sistemskih zajednica glavno je merilno vrednosti sudnice.
Klasiranje Sadnica se vrši u dve klase. U prvom klasu pripadaju Sadnice sa dobro razvijenim korenovim sistemom, normalno razvijenim, pravim, zdravljem i dobro sraslim spojim mestima.

Prema našem pravilniku o normativnoj kvaliteti sadržine materijala predviđeno je da jednogodišnje volonterstvo, koje se stavlja u promet treba da ima korenov sistem sa najmanje 5 osnovnih žila duše 20 cm.
Dužina nadzemnog dela sadnice jabuke, kruške, dunje, šive, trešnje, kesije i bademi treba da iznosi najmanije 1 m, breskve, više, leske, kruške na duši i jabuka na slabo bujnim vegetativnim podlogama – najam 70 cm, a orah 40 cm. Prečnik Sadnica neposredno preko korenovih vrata ne sme biti manji od 10 mm. Sadnice druge klase su slabije razvijene od sadnice predviđenih Pravilnika, to se ne može
stavi u promet već se obično vraćaju u rastilo, gde ostaju još godinu dana da ojačaju.

Kod jabuke, za oblik krune vitko vreteno, prema kriterijumima u razvijenim voćarskim zemljama, visokokvalitetna zajednica ekstra klase treba da bude sa prečnikom od najmanje 13 mm na visinu od 10 cm od spojnog mesta, kao i sa najmanje 5 savremenih grančica sa najdaljim dužinom od 35–45 cm kod standardnog tipa rasta i sa dužinom od 20–30 cm kod spužve tipova. Optimalna dužina prvih nekoliko savremenih grančica zavisi od sorte i načina gajenja, a najviše od gustine sadnje. Prva prevremena grančica treba da bude na visini od 65–75 cm, u zavisnosti od sorte i načina gajenja.Za uzgojni oblik vitko vreteno i njegove modifikacije najviše su odabrane jedinice 7+, tj. Sadnice sa 7 dugih, pravilno raspoređenih, savremenih grančica sa nekolicinom kraćih savremenih grančica koja se nalazi neposredno nad njima.

Otvoreno ugao grananja savremenih grančica i njihov pravilan raspored duž voditelja su od izuzetnog značenja za pravilno formiranje uzgojnog oblika.Najčešći uzrok neodgovarajućeg kvaliteta Sadnica, sa malo ili bez prevremenih grančica, nedovoljno je rasturanje unutrašnjeg dela izme sau zdanja u rastilu. U gustim raslinama je materijal dosta neujedančen. Veoma je važno da se, ako se želi proizvodnja sadnice sa prevremenim grančicama, podloge sada na većem rastojanju u redu od
30 do 35 cm kako bi se grančice dobro razvile u svim pravcima, jer je tako rastojanje manje, tada se prevremene grančice razvijaju samo u pravcu prohoda.

Izvor PSSS Loznica Velјko Stepanović


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!