Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

Krečenje stabala voća i kako napraviti smešu za krečenje

Krečenje stabala voća se izvodi po potrebi i krajem zime.

Krečenje stabala voća je stara mera koja se još uvek primenjuje, a naročito je korisna u zasadima koštičavih voćnih vrsta, gde se obavlja svake jeseni.

Mladi zasadi jabučastog voća se kreče svake godine, dok stariji svake četvrte.

Zašto je važno okrečiti stabla i kako napraviti smesu za krečenje saznajemo od Milena Ćirić, dipl. inž. poljoprivrede PSSS.
Ovom merom štiti se kora od pucanja i nastajanje rana tokom zimskog perioda kada mogu biti velike razlike između dnevnih i noćnih temperatura.

Tanak sloj kreča, koji prekriva koru, štiti stablo od štetočina, a koru od zimskih mrazeva. U toku zime ima dana kada temperatura dostigne 10-15°C. Tada zbog zagrevanja kore, kreću sokovi.

Kada u toku noći naglo zahladni, sokovi se smrznu i kristali razaraju živa tkiva. Pri prelasku vode u čvrsto stanje, kristali zauzimaju širi prostor što izaziva pucanje kore. Nastale pukotine na stablu predstavljaju ulazno mesto za prouzrokovače bolesti.

Oštećenja „mrazopuc“ neminovno nastaje na stablu voća usled nejednakog zagrevanja. Krečenje stabla ima ulogu da smanji nejednako zagrevanje stabla i da spreči pucanje.

Bela boja odbija sunčeve zrake, smanjuje zagrevanje i time spečava stvaranje pukotina. Krečenje stabala voča usporava kretanje sokova u voćkama i odlaže početak vegetacije, što pomaže u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva.

Vreme kada se izvodi krečenje je jesen i po potrebi ponovo pri kraju zime (januar).

Prolećno krečenje koje pojedini proizvođači obavljaju u martu i aprilu nema efekat u sprečavanju pucanja kore debla.

Recept:
5 kg negašenog kreča
500 g soli
250 g sumpora
25 litara vode okvirno za mazanje četkom ili
100 litara za prskanje atomizerom/prskalicom

Smeša za premazivanje treba da ima što intenzivniju belu boju pa sa tim u vezi nepotrebno je dodavati govedju balegu i ilovaču.

Kuhinjska so daje lepljivost smeši i bolje prijanjanje za koru prilikom premazivanja, a sumpor ima zaštitno dejstvo.

Premazivanje smešom obaviti posle nekoliko dana i po lepom vremenu.

Krečenje utiče i na mahovinu i lišajeve. Najvažnije je to da je masovna pojava lišajeva i mahovine signal da je biljka ili u nepovoljnim uslovima (mikroreljef, mikroklima) ili je u slaboj kondiciji, pa otklanjanjem simptoma nećemo pomoći biljci ako ne otkrijemo uzrok pojave lišajeva i ne otklonimo ga.

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!