Ljubava bb, Kruševac

063 70 33 678 --- 063 15 23 014

FORMIRANJE KROŠNJE VOĆAKA  POMOĆU SAVIJAČA GRANA

Kao što već smo napominljali više puta formiranje krošnje i rezidba voćaka spadaju u najznačajnije agrotehničke mere koje za cilj imaju pravilno obrazovanje krune voćne vrste I zadovoljavajuću rodnost, kao I visok kvalitet plodova. Pravilnu formu krošnje možemo da dobijemo postupkom koji podrazumeva savijanje grana i postupkom letnje, tzv. Zelene rezidbe koja se sprovodi u vreme same vegetacije.

Izuzetno značajna mera u pogledu formiranja uzgojnog oblika stable voća, jeste povijanje i usmeravanjem jednogodišnjih izdanaka sa specijalnim savijačima grana. Najbolje je ovu meru sprovesti od same godine sadnje do momenta formiranja željenog uzgojnog oblika krošnje i to prvih nekoliko godina i kasnije kad pomlađujemo stariju voćku.

Savijanje grana sa specijalnim savijačima grana ima za cilj da se poveća ugao  kod svih jednogodišnjih izdanaka koji u svom razvoju imaju oštar ugao u odnosu na osnovu stabla.

Do pojave ove vrste specijalnih savijača grana, voćari su koristili u svrhu mere savijanja grana razna pomagala poput uzica I kanapa, koje su za štetne posledice imale urastanje u grane I time činile granu ranjivu na pucanje. Drugi sun a grane kačili razne itege od betona I žice, koji pak usled jačeg vetra može da se pomeri prema kraju grane I zbog svoje težine takvu granu i  otkinuti od stabla. Takav teg može pasti u travu I kada kosimo možemo da oštetito kosilicu. Tako da, skoro da svi dosadašnji načini savijanja grana su bili dosta komplikovani I rizični po samu voćku, oduzimali dosta vremena, dok pojavom ovih specijalnih savijača grana taj postupak je daleko pojednostavljen.

Kako imamo za cilj bolje I brže formiranje cvetnih pupoljaka , ugao grananja bi trebali da uvećamo do položaja 65 do 75 stepeni u odnosu na stablo voćke razvođenjem jednogodišnjih izdanaka pomoću specijalnih savijača grana. Time dobijamo i smanjenu mogućnost lomljenja granau kasnijim godinama razvoja i pune pornosti.

Ako se propusti da se sprovede ova agrotehnička mera  kao posledica, u kasnijim godinama razvoja I pune rodnosti, javlja se pojava oštećenja grana pod teretom roda, vetrova I velikih oluja.                       Ako se pak mera savijanja grana propusti ili odloži u prvoj, eventualno u drugoj godini, sa velikim trudom I naporom se može korigovati kasnije, jer su grane već postale bujnije, lomljivije I teže se savijaju I već tada mogu da se polome.

Ovu mjeru savijanja grana sa specijalnim savijačima grana treba sprovoditi kod svih vrsta voćk.                 U zasadima šljiva, jabuka, kruška, trešanja patuljastog, srednjeg i visokog rasta, višnje, kajsije, breskve, kaki jabuke i drugih vrsta, gde se teži slobodnijem formiranju uzgojnog oblika sa dužim skeletnim granama. Posebno se mora savijanje grana primeniti u sistemu guste sadnje, koja danas kod mnogih voćara zauzima sve veće površine.

Kada govorimo o zasadima voćara amatera, ova mera je idealna za njih , kako zbog jednostavnosti njene primene, tako I zbog brzine koja će voćnu sadnicu podstaknuti na brži rod.

Način na koji se postavljaju savijači grana

Kada se završi sadnja I skraćivanje vrhova I spoljinih grančica tada se može odmah pristupiti savijanju grana jednogodišnjih grančica. Savijač grana se  zapne za stablo ili grančicu i uhvatimo grančicu, savijač grančicu drži u željenom položaju savijanja negde tri nedelje i grana ostane u pognutom položaju.

Polje možemo savijač grana premestiti na drugu granu i postupak ponoviti. Specijalni savijači grana mogu ostati na granama tako dugo, dok ne izraste iz stabla nova grana i tada  premestimo savijač na tu granu i istu savijemo. Postupak radnje savijanje pojedine grane traje tri do pet sekundi i puno je brže od svih poznatih načina savijanja grana.

Savijač grana ima četiri pozicije i jačine i savijanja grana i upotrebljava se od početka aprila do kraja avgusta. Početkom septembra meseca kada su savijači grana svoju funkciju odradili, iste pokupimo i upotrijebimo sledeće godinu već u proleće. Proizveden je iz takvog materijala da je dugotrajan, izdržljiv na sunce i zimu i upotrebljiv dugi niz godina.

 


Za sva vasa pitanja naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju svakodnevno , kako o savetu o odabiru i vrsti sadnica tako i o savetu o sadnji istih.
Pozovite nas: 063/70-33-678

I uverite se u našu visoku profesionalnost.

Za lepe, zdrave, visokokvalitetne i rodne voćnjake,

Vaš prijatelj, pre svega,

Rasadnik Smiljković


Proizvodimo sadnice voća visokog kvaliteta po najpovoljnijim cenama, naručite ih još danas.

Obratite nam se s poverenjem i uverite se u naš kvalitet!