Kruška Karmen

Kruška Karmen

KRUŠKA KARMEN Kruška Karmen je nastala tokom selekcijskog projekta na Univerzitetu u Bolonji početkom 21.veka. Brza intodukcija sorte Karmen nastala je prevashodno iz razloga viokog potencijala rodnosti za ranu epohu dozrevanja-početkom avgusta. Time je zauzela poziciju sorte Butira (Rana Moretinijeva),

Visit Us On Facebook